Podczas realizacji zadania "Utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego na rzece Narew w powiecie m. Ostrołęka, powiecie ostrołęckim i powiecie makowskim" współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w terminie 07.05.2019 r. - 30.11.2019 r. zakupiliśmy następujący sprzęt : zestaw R1 oraz silnik przyczepny 5 KM. 

Serdecznie dziękujemy Zarządowi Województwa Mazowieckiego za udzielone wsparcie.