Zgodnie z § 7 załącznika do Uchwały Rady Miasta Ostrołęki nr 234/XXIV/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. naszym zawodnikom przyznano okresowe stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 roku. Serdecznie dziękujemy Panu Prezydentowi Ostrołęki Łukaszowi Kulikowi jak również całej Radzie Miejskiej za docenienie naszych wyników w 2019 roku.

Prezes i trener WOPR-OS Dariusz Małkowski