W październiku 2020 r. zakończyliśmy szkolenie ratowników z zakresy łączności radiotelefonicznej. Szkolenie było dedykowane dla dziesięciu ratowników i finansowane ze środków budżetu Państwa na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego. Ze względu na panującą pandemię spowodowaną wirusem COVID-19 zajęcia praktyczne odbywały się w pięcioosobowych grupach, natomiast zajęcia teoretyczne odbyły się online.