Podczas Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym 03.10.20200, którego byliśmy organizatorami zawodnicy WOPR-OS (Hubert Nakielski, Mateusz Adamowski, Kamil Bojarski, Kacper Mierzejewski) zdobyli w sumie 7 medali (1 złoty i 4 srebrne - Hubert, 2 srebrne - Mateusz) oraz ustanowili wiele rekordów życiowych. Ponadto w klasyfikacji generalnej w kategorii Open Hubert Nakielski zajął I miejsce, a w kategorii Junior : Mateusz Adamowski - V miejsce, Kamil Bojarski VI miejsce, Kacper Mierzejewski VII miejsce. Gratulujemy zawodnikom i trenerowi Dariuszowi Małkowskiemu osiągniętych wyników oraz dziękujemy Panu Łukaszowi Kulikowi Prezydentowi Miasta Ostrołęki, Panu Stanisławowi Kubłowi Staroście Powiatu Ostrołęckiego, Panu Bartoszowi Podolakowi Wójtowi Gminy Rzekuń za wsparcie w organizacji zawodów.