Kurs ratownik wodny

Szczegółowy plan zajęć na kursie ratownika wodnego zostanie przedstawiony na spotkaniu organizacyjnym. W programie kursu : zajęcia na basenie, zajęcia na wodach otwartych, zajęcia teoretyczne.

  • Koszt całkowity kursu ratownik wodny (szkolenie i egzamin) 1100 złotych.
  • Spotkanie organizacyjne – 20 sierpień 2023 r. godz. 12.00 (plaża miejska –domek ratownika)
  • Planowany termin rozpoczęcia kursu – 21 sierpień 2023 r. godz. 20.00 (basen  – sprawdzian wstępny)
  • Planowany termin zakończenia kursu – 30 wrzesień 2023 r. (egzamin teoretyczny i praktyczny)

Wymagania :

  • Pozytywnie zaliczony sprawdzian wstępny (przepłynięcie dystansu 400 metrów bez zatrzymania, trzema stylami (kraulem, żabką, na plecach, każdym z nich co najmniej 50 metrów) oraz przepłynięcie 15 metrów pod lustrem wody)
  • Dobry stan zdrowia (kandydat składa oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych w wodzie i na lądzie)

Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów, uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

Dla zainteresowanych osób możliwość zorganizowania kursów niezbędnych do posiadania tytułu Ratownik wodny.

Kurs sternik motorowodny (prowadzi podmiot zewnętrzny)

Wymagania

1. Ukończony 14 rok życia

2. Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego

Planowany termin kursu : do uzgodnienia

Uprawnienia po kursie i zdaniu egzaminów

1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych

2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

*Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Koszt kursu : 550 złotych

Opłata za egzamin : 250 złotych ( Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty w wysokości 50% po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej).

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (prowadzi podmiot zewnętrzny)

  • Planowany termin rozpoczęcia kursu : do uzgodnienia
  • Zajęcia będą prowadzone w systemie weekendowym lu ciągłym
  • Koszt kursu : grupa 6-8 osób -1000 złotych, grupa 9-10 osób – 900 złotych, grupa 11 osób i więcej – 800 złotych
  • W cenę wliczone są zajęcia teoretyczne, praktyczne i egzamin.  

Ukończenie szkolenia KPP nadaje tytuł ratownika oraz najwyższe uprawnienia dla osób niemających wykształcenia medycznego. Może do niego przystąpić osoba posiadająca pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych. Uprawnienia niezbędne dla osób chcących pracować jako ratownik wodny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content