Dotacja Wojewody Mazowieckiego

5 czerwca 2023 r. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR-OS” w Ostrołęce podpisało umową z Wojewodą Mazowieckim na wsparcie realizacji zadania publicznego (nr WRR-I.68.4.10.2023). Zgodnie z podpisaną umową WOPR-OS Ostrołęka otrzyma dotację w wysokości 25 000 złotych. W ramach umowy WOPR-OS zrealizuje od 26 czerwca do 10 września 2023 roku trzydzieści jeden…

Dotacja Wojewody Mazowieckiego

28 czerwca 2022 r. Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR-OS” w Ostrołęce podpisało umową z Wojewodą Mazowieckim na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności (nr BRI-I.68.10.2022). Zgodnie z podpisaną umową WOPR-OS Ostrołęka otrzyma dotację w wysokości 25 000 złotych. W ramach umowy WOPR-OS zrealizuje w miesiącu lipcu i sierpniu…

Skip to content