Ratownictwo wodne...

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe WOPR-OS w Ostrołęce jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie decyzji MInistra Spraw Wewnętrznych nr 60/2014

Sprawdź czym się zajmujemy

WOPR-OS w Ostrołęce ratuje, edukuje...

Ratownictwo Wodne

Znajdziesz tu informacje na temat szkoleń z ratownictwa wodnego.

Sportowe Ratownictwo Wodne

Tu znajdziesz informacje na temat Ratownictwa Sportowego.

Szkolenia Motorowodne

Tu znajdziesz informacje na temat szkoleń motorowodnych na patenty i licencje motorowodne.

Działania prewencyjne

Działamy na rzecz bezpieczeństwa na terenie regionu ostrołęckiego.

Skip to content