ZARZĄD WOPR-OS

Dariusz
MAŁKOWSKI

PREZES ZARZĄDU

Sebastian Adam
DAWID

WICEPREZES ZARZĄDU

Adam
KURPIEWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

Renata
MAŁKOWSKA

SEKRETARZ

Andrzej
PYSKŁO

SKARBNIK

PO PIERWSZE

PASJA na całe życie

Ratownictwo to coś więcej niż zawód, to styl życia, to pasja na całe życie.

PO DRUGIE

BEZPIECZEŃSTWO

Wszyscy jesteśmy Ratownikami, których łączy jeden cel – Ratowanie ludzkiego życia.

Życie jest największą wartością.

PO TRZECIE

BRATERSTWO

Ratownictwo to praca zespołowa. Nic tak nie buduje relacji jak wspólny cel. 

Skip to content