Kurs ratownik wodny i KPP

Szczegółowy plan zajęć na kursie ratownika wodnego zostanie przedstawiony na spotkaniu organizacyjnym. W programie kursu : zajęcia na basenie, zajęcia na wodach otwartych, zajęcia teoretyczne. Zajęcia na basenie odbywać  się  będą od poniedziałku do piątku, zajęcia teoretyczne i praktyczne na wodach otwartych w weekendy.

 • Koszt całkowity kursu ratownik wodny (szkolenie i egzamin) 1100 złotych.
 • Spotkanie organizacyjne – 6 maj 2023 r. godz. 12.00 (plaża miejska –domek ratownika)
 • Planowany termin rozpoczęcia kursu – 8 maj 2023 r. godz. 20.00 (basen  – sprawdzian wstępny)
 • Planowany termin zakończenia kursu – 11 czerwiec 2023 r. (egzamin teoretyczny i praktyczny)

Wymagania :

 • Pozytywnie zaliczony sprawdzian wstępny (przepłynięcie dystansu 400 metrów bez zatrzymania, trzema stylami (kraulem, żabką, na plecach, każdym z nich co najmniej 50 metrów) oraz przepłynięcie 15 metrów pod lustrem wody)
 • Ukończony 18 rok życia w dniu egzaminu końcowego,
 • Dobry stan zdrowia (kandydat składa oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych w wodzie i na lądzie)

Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów, uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (prowadzi podmiot zewnętrzny)

 • Planowany termin rozpoczęcia kursu : 27 maj 2023 r. godz. 8.00
 • Planowany termin zakończenia kursu : 4 czerwiec 2023 r.
 • Zajęcia będą prowadzone w systemie weekendowym.
 • Koszt kursu : grupa 6-8 osób -1000 złotych, grupa 9-10 osób – 900 złotych, grupa 11 osób i więcej – 800 złotych
 • W cenę wliczone są zajęcia teoretyczne, praktyczne i egzamin.  

Ukończenie szkolenia KPP nadaje tytuł ratownika oraz najwyższe uprawnienia dla osób niemających wykształcenia medycznego. Może do niego przystąpić osoba posiadająca pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych. Uprawnienia niezbędne dla osób chcących pracować jako ratownik wodny.

Recertyfikacja Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (prowadzi podmiot zewnętrzny)

 • Planowany termin  – 4 czerwca 2023 r.
 • Koszt recertyfikacji – 300 złotych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content