„Zadanie publiczne pn. Utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczegona rzece Narew w powiecie m. Ostrołęka, powiecie ostrołęckim i powiecie makowskim dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”

W ramach podpisanej umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego WOPR-OS Ostrołęka w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r., do 31 października 2022 r. – będzie utrzymywał w gotowości jeden zespół ratowniczy (dyżur telefoniczny) oraz utrzymywał w gotowości operacyjnej sprzęt ratowniczy niezbędny do wykonywania ratownictwa wodnego. Ponadto w okresie od 4 czerwca 2022 r. do 18 września 2022 r. zostanie zrealizowane 42 dni stałych dyżurów przez 2 osobowy zespół ratowniczy w godzinach 8.00 – 20.00. oraz dokonywane będą regularne patrole wodne na rzece Narew (odcinek 40 km obejmujący obszar powiatów : m. Ostrołęka, ostrołęcki, makowski).

W imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego umowę podpisali : marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz radna województwa Anna Brzezińska, natomiast ze strony WOPR-OS Prezes Dariusz Małkowski oraz Wiceprezes Adam Kurpiewski. Uroczyste podpisanie umowy nastąpiło 9 maja 2022 r.

Telefon alarmowy WOPR-OS 604 093 280

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content