Podsumowanie „Zadania publicznego pn. Utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego na rzece Narew w powiecie m. Ostrołęka, powiecie ostrołęckim i powiecie makowskim dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”

W okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r., do 31 października 2022 r. – utrzymywana była gotowość jednego zespołu ratowniczego 2 osobowego (dyżur telefoniczny tel. 604093280) oraz utrzymywany był w gotowości operacyjnej sprzęt ratowniczy niezbędny do wykonywania ratownictwa wodnego. W okresie od 4 czerwca 2022 r. do 18 września 2022 r. zrealizowano 42 dni stałych dyżurów przez 2 osobowy zespół ratowniczy w godzinach 8.00 – 20.00 (system 12 godzinny). W godzinach 20.00 – 8.00 utrzymywana była gotowość ratownicza jednego 2 osobowego zespołu ratowniczego (dyżur telefoniczny tel. 604093280). W okresie od 4 czerwca 2022 r. do 18 września 2022 r. w trakcie trwania stałych dyżurów dokonywane były patrole wodne na rzece Narew (odcinek 40 km obejmujący obszar powiatów : m. Ostrołęka, ostrołęcki, makowski). W trakcie stałych dyżurów ratowniczych (04.06 – 18.09) 2 osobowy zespół ratowniczy przepracował w sumie 1008 godzin (504 godzin/osoba). Dyżury polegały głównie na gotowości do podjęcia interwencji na wezwanie: Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego a także z numeru alarmowego nad wodą (601 100 100) jak również za pośrednictwem telefonu alarmowego WOPR-OS w Ostrołęce. Na potrzeby realizacji zadania został zakupiony drobny sprzęt ratowniczy mający na celu podniesienie poziomu utrzymania gotowości ratowniczej oraz podwyższenie jakości świadczonych usług. Zakupiono następujący sprzęt : pasy ratownicze Węgorz 4 sztuki, zestaw do segregacji medycznej triage 2 sztuki.

Powyższe działania w znacznym stopniu przyczyniły się do do podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób kąpiących się i korzystających z wypoczynku nad rzeką Narew.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content